POWIĄZANE MATERIAŁY

ISOFLEX-PU 500 Jednoskładnikowa, poliuretanowa, hydroizolacyjna, płynna membrana do dachów płaskich
PRIMER-PU 100 Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy
PRIMER-PU 140 Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy do powierzchni o dużej wilgotności
DUROCRET-PLUS Zaprawa cementowo-naprawcza modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami
SCREED-100 Cementowy podkład podłogowy
WŁÓKNO POLIESTROWE 60 g/m² Włókno poliestrowe do wzmacniania warstw hydroizolacyjnych
FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Uszczelniacze poliuretanowe

Ι. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU – WYMAGANIA

Przy wyborze rozwiązania izolacji odwróconego dachu, w której warstwa hydroizolacyjna znajduje się pod izolacją cieplną, niezwykle ważna staje się sprężystość uszczelnienia pozostałej wilgoci, która jest uwięziona między izolacją termiczną a warstwą hydroizolacyjną. Ponadto materiał hydroizolacyjny musi wykazywać doskonałą przyczepność do podłoża, elastyczność, niezawodność i trwałość.

Główne zalety izolacji odwróconego dachu obciążąnego balastem to:
a) trwałą ochronę warstw wierzchnich z membrany hydroizolacyjnej przed czynnikami takimi jak promieniowanie słoneczne, skrajne zmiany temperatury, naprężenia mechaniczne itp.
b) łatwe umieszczanie lub usuwanie płyt izolacyjnych i materiałów balastowych z bezpośrednim dostępem i kontrolą warstwy hydroizolacyjnej,,
c) unikanie problemów kondensacji po „zimnej stronie” płyt termoizolacyjnych, ze względu na dobrą wentylację układu,
d) niskie obciążenie balastu, w porównaniu do konstrukcji warstwy spadkowej z zaprawy cementowej.

II. ROZWIĄZANIE

Powyższe wymagania hydroizolacji są całkowicie pokryte jednoskładnikową, wodoszczelną, poliuretanową membraną ISOFLEX-PU 500. Nakładając ją na dach, tworzy się mocną, ciągłą i elastyczną warstwę uszczelniającą o doskonałej przyczepności i odporności na stały kontakt z wilgocią, z powodzeniem dostosowuje się do rozszerzania i kurczenia się dachu.

III. ZASTOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche (zawartość wilgoci <4%) i wolne od luźnych cząstek, kurzu, tłuszczu itp.

Miejscowe uzupełnienia lub naprawy elementów dachu (beton, cement itp.) wykonuje się za pomocą modyfikowanej polimerem, wzmocnionej włóknami zaprawy cementowej typu PCC R3 DUROCRET-PLUS.

W przypadku konieczności wypełnienia lub utworzenia całkowitej warstwy nachylenia można zastosować gotowy do użycia, cementowy podkład podłogowy SCREED-100.

Gruntowanie powierzchni

Po wyschnięciu materiałów, które mogły być użyte do wygładzenia podłoża, jednoskładnikowy podkład poliuretanowy PRIMER-PU 100 nakłada się na czystą i suchą powierzchnię betonu (zawartość wilgoci < 4%). Podkład nakłada się równomiernie na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.

Zużycie podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci >4%, zamiast podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.

Zużycie PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Zastosowanie poliuretanowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany ISOFLEX-PU 500

Całkowita hydroizolacja powierzchni

Przed nałożeniem zaleca się lekkie wymieszanie ISOFLEX-PU 500, aż stanie się jednorodne. Należy unikać intensywnego mieszania, aby zapobiec pęcherzykom w materiale.

ISOFLEX-PU 500 nakłada się pędzlem lub wałkiem w 2 warstwach. Pierwsza warstwa nakładana jest 2-3 godziny po zagruntowaniu, gdy PRIMER-PU 100 jest nadal lepki. Drugą warstwę należy nanosić poprzecznie po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

Zużycie: ok 1.0-1.5 kg/m², w zależności od podłoża.

Zaleca się wzmocnienie ISOFLEX-PU 500 włókniną poliestrową wzdłuż krawędzi na styku płaskiego dachu z elementami pionowymi (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.), połączeniami rur, przegubami wentylacyjnymi, połączeniami elementów metalowych itp., gdy podkład poliuretanowy PRIMER-PU 100 został nałożony (około 2-3 godziny), na złączach nakłada się warstwę poliuretanowej nieprzepuszczalnej ciekłej membrany ISOFLEX-PU 500 i kiedy wciąż jest świeża, nakładany jest pasek włókna poliestrowego (60g/m²) o szerokości 10cm. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nakłada się drugą warstwę poliuretanowej nieprzepuszczającej płynnej membrany ISOFLEX-PU 500. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nanosi się trzecią warstwę w miejscach, w których zastosowano wzmocnienie dla pełnego pokrycia.

Całkowite zużycie poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany w połączeniu z włókniną poliestrową ISOFLEX-PU 500: 2.0-2.5 kg/m², w zależności od podłoża.

A) W procesie występują pojedyńcze pęknięcia w podłożu:

Po nałożeniu podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 (około 2-3 godzin), wzdłuż pęknięć nakłada się warstwę poliuretanowej, hydroizolacyjnej, ciekłej membrany ISOFLEX-PU 500 i kiedy wciąż jest świeża, nakładany jest pasek z włókna poliestrowego (60g/m²) o szerokości 10 cm. ISOFLEX-PU 500 nakłada się całkowicie na pozostałą powierzchnię w pojedynczej warstwie. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nakłada się całkowitą drugą warstwę poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nanosi się trzecią warstwę w miejscach, w których zastosowano wzmocnienie dla pełnego pokrycia.

Pęknięcia na podłożu (szerszym niż 1 mm) muszą być wstępnie zagruntowane lokalnie i uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć <1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

Zaleca się wzmocnienie ISOFLEX-PU 500 włóknem poliestrowym wzdłuż krawędzi na styku płaskiego dachu z elementami pionowymi (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.), połączeniami rur, przegubami wentylacyjnymi, połączeniami elementów metalowych itp.

ISOFLEX-PU 500 może być stosowany również z dodatkiem ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 to specjalny zestaw przyspieszający do ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego stosowanie w niskich temperaturach lub na grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

Całkowite zużycie poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej, ISOFLEX-PU 500: 1.0-1.5 kg/m², w zależności od podłoża.

B) W procesie są gęste, wielokrotne pęknięcia w podłożu:

Po wyschnięciu poliuretanowego podkładu PRIMER-PU 100 (ok. 2-3 godzin), płynna membrana poliuretanowa ISOFLEX-PU 500 jest całkowicie wzmocniona pasami o szerokości 100 cm z poliestrowego włókna (60g/m²), które zachodzą na siebie o 10 cm. Pierwsza warstwa poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500 jest nakładana w celu pokrycia zbrojenia (do szerokości 100 cm), a gdy jest jeszcze świeża, jest nakładany pasek poliestrowego włókna. Ta sama procedura nakładania jest stosowana na pozostałej powierzchni. Po nałożeniu tej warstwy, po 8-24 godzinach w zależności od warunków pogodowych, na całej powierzchni dachu nakłada się dwie dodatkowe warstwy poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500, całkowicie pokrywając zbrojenie. Drugą warstwę można nakładać zaraz po wyschnięciu pierwszej, po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

ISOFLEX-PU 500 może być stosowany również z dodatkiem ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 to specjalny zestaw przyspieszający do ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego stosowanie w niskich temperaturach lub na grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

Całkowite zużycie poliuretanowej, membrany hydroizolacyjnej, ISOFLEX-PU 500: 2.0-2.25 kg/m², w zależności od podłoża.

Hydroizolacja rozciąga się na pionowe powierzchnie (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.) na minimalną wysokość 15-20 cm, aby utworzyć wodoszczelny zbiornik.

Pęknięcia na podłożu (szerszym niż 1 mm) muszą być wstępnie zagruntowane lokalnie i uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć < 1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

Zaleca się wzmocnienie ISOFLEX-PU 500 włóknem poliestrowym wzdłuż krawędzi na styku płaskiego dachu z elementami pionowymi (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.), połączeniami rur, przegubami wentylacyjnymi, połączeniami elementów metalowych itp.

IV. STOSOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Na warstwie hydroizolacyjnej, zaraz po wyschnięciu, płyty z polistyrenu ekstrudowanego, odpowiednie do zastosowania na odwróconym dachu, montuje się w prosty sposób. Następnie umieszcza się matę geowłókninową lub plastikową. Na koniec dodaje się płyty chodnikowe lub żwir (grubość warstwy 6-8 cm) w celu ochrony membrany hydroizolacyjnej i izolacji termicznej przed słońcem i wiatrem. Jednocześnie zapewnione jest łatwe użytkowanie dachu.

V. UWAGI

  • ISOFLEX-PU 500(płynna membrana) może być nakładana, gdy temperatura otoczenia wynosi 5ºC i rośnie, a temperatura podłoża jest co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 35ºC. Niska temperatura opóźnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza. Wysoka wilgotność może wpływać na końcowe wykończenie membrany.
  • Maksymalne zużycie ISOFLEX-PU 500 na warstwę nie powinno przekraczać 750 g/m2. Z dodatkiem ACCELERATOR 5000 każda warstwa nie powinna przekraczać 1,25 kg/m².
  • Narzędzia należy czyścić specjalnym rozpuszczalnikiem do farb poliuretanowych SM-16, podczas gdy poliuretanowa membrana hydroizolacyjna ISOFLEX-PU 500 jest wciąż świeża.
  • W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci > 4%, zamiast podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym, dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.
X