WARIANTY ROZWIĄZAŃ

POWIĄZANE MATERIAŁY

ISOFLEX-PU 500 Jednoskładnikowa, poliuretanowa, hydroizolacyjna, płynna membrana do dachów płaskich
TOPCOAT-PU 720 Jednoskładnikowy, alifatyczny, elastyczny, poliuretanowy lakier nawierzchniowy
PRIMER-PU 100 Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy
PRIMER-PU 140 Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy do powierzchni o dużej wilgotności
DUROCRET-PLUS Zaprawa cementowo-naprawcza modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami
WŁÓKNO POLIESTROWE 60 g/m² Włókno poliestrowe do wzmacniania warstw hydroizolacyjnych
FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Uszczelniacze poliuretanowe

Ι. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU – WYMAGANIA

Hydroizolacja płaskich dachów, wykonywanych zarówno podczas budowy budynku, jak i później, oprócz zapewnienia pełnej wodoszczelności, powinna charakteryzować się specjalną odpornością na warunki atmosferyczne, niezawodność i trwałość, elastyczność i dobrą przyczepność do podłoża. W przypadku częstego korzystania z płaskiego dachu przez pieszych z wymaganiem odporności na poślizg i stabilności koloru z biegem czasu (szczególnie w ciemnych odcieniach), ostateczna odsłonięta powierzchnia musi mieć niezbędną odporność na obciążenia mechaniczne i tarcie, jak również długą odporność na promieniowanie ultrafioletowe.

II. ROZWIĄZANIE

Wymagania te są w pełni pokryte przez poliuretanowy, płynny system membranowy ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720. ISOFLEX-PU 500 jest jednoskładnikową, poliuretanową, hydroizolacyjną membraną płynną do płaskich dachów, która stanowi podstawową warstwę systemu, natomiast TOPCOAT-PU 720 jest jednoskładnikową, alifatyczną, elastyczną farbą poliuretanową i jest końcową odsłoniętą powierzchnią systemu.

Ten dwumateriałowy system wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża, wysoką elastyczność, wysoką odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje się wysoką odpornością na stojącą wodę, dzięki czemu można go stosować również na dachach, bez szczególnie dobrych nachyleń.

Tworzy ciągłą, elastyczną membranę o doskonałej wytrzymałości mechanicznej, bez spoin i szwów i służy do uniwersalnego uszczelniania powierzchni dachu. Jako system może być również stosowany jako warstwa uszczelniająca na balkonach, tarasach, chodnikach i obszarach o lekkim natężeniu ruchu pojazdów (np. na parkingach).

Dotyczy wszystkich popularnych podłoży dachowych, takich jak beton, lastriko, stare warstwy płytek itp.

III. ZASTOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche (zawartość wilgoci < 4%) i wolne od luźnych cząstek, kurzu, tłuszczu itp. Miejscowe uzupełnienia lub naprawy elementów dachu (beton, zaprawa cementowa itp.) wykonuje się za pomocą modyfikowanej polimerem, wzmocnionej włóknami zaprawy cementowej typu PCC R3, DUROCRET-PLUS.

Gruntowanie powierzchni

Po wyschnięciu materiałów, które mogły być użyte do wygładzenia podłoża, jednoskładnikowy podkład poliuretanowy PRIMER-PU 100 nakłada się na czystą i suchą powierzchnię betonu (zawartość wilgoci < 4%). Podkład nakłada się równomiernie na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.

Zużycie podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci >4%, zamiast podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym, dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.

Zużycie PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Zastosowanie ISOFLEX-PU 500

Po wyschnięciu poliuretanowego podkładu PRIMER-PU 100 (ok. 2-3 godzin), płynna membrana poliuretanowa ISOFLEX-PU 500 jest całkowicie wzmocniona pasami o szerokości 100 cm z poliestrowego włókna (60g/m²), które zachodzą na siebie o 10 cm. Pierwsza warstwa poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500 jest nakładana w celu pokrycia zbrojenia (do szerokości 100 cm), a gdy jest jeszcze świeża, jest nakładany pasek poliestrowego włókna. Ta sama procedura nakładania jest stosowana na pozostałej powierzchni. Po nałożeniu tej warstwy, po 8-24 godzinach w zależności od warunków pogodowych, na całej powierzchni dachu nakłada się dwie dodatkowe warstwy z poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500, całkowicie pokrywając zbrojenie. Drugą warstwę można nakładać zaraz po wyschnięciu pierwszej, po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

ISOFLEX-PU 500 można stosować również z dodatkiem ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 to specjalny zestaw przyspieszający do ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego stosowanie w niskich temperaturach lub grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

Całkowite zużycie poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 500: 2.0-2.25 kg/m², w zależności od podłoża.

Hydroizolacja rozciąga się na pionowe powierzchnie (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.) na minimalną wysokość 15-20 cm, aby utworzyć wodoszczelny zbiornik.

Pęknięcia na podłożu (szerszym niż 1 mm) muszą być wstępnie zagruntowane miejscowo i uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć <1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

A) Formowanie gładkiej powierzchni

Zastosowanie jednoskładnikowej, alifatycznej, elastycznej, poliuretanowej powłoki nawierzchniowej, TOPCOAT-PU 720

Jak tylko ostatnia warstwa poliuretanowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany do dachów płaskich ISOFLEX-PU 500 wyschnie, cała powierzchnia może być szczotkowana alifatyczną poliuretanową powłoką nawierzchniową TOPCOAT-PU 720. Alifatyczny poliuretanowy wierzchni lakier TOPCOAT-PU 720 nakłada się wałkiem w dwóch warstwach. Druga warstwa nakładana jest poprzecznie w stosunku do pierwszej, po 4-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

Zużycie alifatycznego poliuretanowego lakieru nawierzchniowego TOPCOAT-PU 720: 0.30-0.35 kg/m², w zależności od podłoża.

B) Formowanie powierzchni antypoślizgowej

Aby uzyskać wymaganą antypoślizgowość na końcowej powierzchni, należy postępować zgodnie z następującą procedurą: Na ostatniej całkowitej warstwie poliuretanowej, hydroizolacyjnej membrany do dachów nadającej się do malowania ISOFLEX-PU 500 i gdy jest wciąż świeża, nadawany jest piasek kwarcowy (0.3 0,3-0,8 mm). Piasek kwarcowy powinien być całkowicie suchy. Jak tylko poliuretanowa hydroizolacyjna płynna membrana do dachów ISOFLEX-PU 500 stwardnieje, wszelkie luźne ziarna są usuwane za pomocą odkurzacza o wysokiej mocy ssania.

Zużycie piasku kwarcowego: ok. 2.5-3.0 kg/m².

Zastosowanie jednoskładnikowej, alifatycznej, elastycznej, poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720

Jak tylko ostatnia warstwa poliuretanowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany do dachów ISOFLEX-PU 500 wyschnie i jakiekolwiek luźne ziarna piasku kwarcowego zostaną usunięte, całą powierzchnię pokrywamy jednoskładnikową, poliuretanową, alifatyczną, elastyczną powłoką nawierzchniową TOPCOAT-PU 720. Alifatyczna, elastyczna poliuretanowa powłoka nawierzchniowa TOPCOAT-PU 720 nakładana jest wałkiem w dwóch warstwach. Druga warstwa nakładana jest poprzecznie do pierwszej, po 4-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

Zużycie alifatycznej, elastycznej, poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720: 0.40-0.45 kg/m², w zależności od podłoża.

IV. UWAGI

  • ISOFLEX-PU 500 (płynna membrana) może być nakładana, gdy temperatura otoczenia wynosi 5ºC i rośnie, a temperatura podłoża jest co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 35ºC. Niska temperatura opóźnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza. Wysoka wilgotność może wpływać na końcowe wykończenie membrany.
  • Maksymalne zużycie ISOFLEX-PU 500 na warstwę nie powinno przekraczać 750 g/m². Z dodatkiem ACCELERATOR-5000 każda warstwa nie powinna przekraczać 1,25 kg/m².
  • Należy unikać nadmiernego mieszania poliuretanowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany do dachów płaskich ISOFLEX-PU 500 i alifatycznej poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720, aby zapobiec pęcherzykom.
  • Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania i środków ostrożności zapisanych na opakowaniu.
X