POWIĄZANE MATERIAŁY

ISOFLEX-PU 500 Jednoskładnikowa, poliuretanowa, hydroizolacyjna, płynna membrana do dachów płaskich
EPOXYPRIMER 500 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy na bazie wody
PRIMER-PU 140 Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy do powierzchni o dużej wilgotności
WŁÓKNO POLIESTROWE 60 g/m² Włókno poliestrowe do wzmacniania warstw hydroizolacyjnych
FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Uszczelniacze poliuretanowe
ISOLAC-BT Lakier bitumiczny
ISOMAC Mastyk bitumiczny
TIXOPHALTE Elastoplastyczny, bitumiczny klej I uszczelniacz

Ι. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU – WYMAGANIA

Hydroizolacja dachów płaskich za pomocą bitumicznych membran jest dość powszechnym rozwiązaniem od wielu lat. Wiele starych warstw hydroizolacyjnych z membranami bitumicznymi wymaga jednak wymiany lub naprawy.

Jeżeli stan membran bitumicznych zostanie uznany za taki, że nie wymaga się całkowitego demontażu i zastąpienia ich nową warstwą uszczelniającą z membran bitumicznych lub innego materiału hydroizolacyjnego, istnieje również możliwość lokalnej naprawy i zastosowania nowej uniwersalnej hydroizolacji warstwy na istniejące membrany bitumiczne.

Oprócz zapewnienia pełnej wodoszczelności, ta nowa warstwa hydroizolacyjna powinna również wykazywać doskonałą przyczepność do podłoża z membran bitumicznych, niezawodność, trwałość, elastyczność i odporność na warunki atmosferyczne.

II. ROZWIĄZANIE

Wymagania te są w pełni pokryte jednoskładnikową, płynną membraną poliuretanową ISOFLEX-PU 500. Tworzy ciągłą, elastyczną membranę o doskonałej wytrzymałości mechanicznej, bez spoin i szwów, jest stosowana zarówno do uniwersalnej hydroizolacji powierzchni dachowych, jak i do zastosowań lokalnej hydroizolacji. Wykazuje wysoką odporność na wodę stojącą, dzięki czemu można ją również stosować na dachach płaskich, gdzie takie zjawiska pojawiają się z powodu niewystarczającego nachylenia.

Jej łatwe nałożenie sprawia, że idealnie nadaje się do późniejszego uszczelniania dachów płaskich, a także do napraw istniejących warstw hydroizolacyjnych z membran bitumicznych.

III. ZASTOSOWANIE

Przygotowanie podłoża (warstwa membrany bitumicznej)

W razie potrzeby istniejącą warstwę membran bitumicznych należy naprawić. Odłączone części membran, np. połączenia między membranami lub złączami z innymi materiałami są uzupełniane odpowiednimi materiałami. W tym celu można zastosować klej bitumiczny na zimno ISOMAC lub nanoszony na zimno elastoplastyczny klej i uszczelniacz TIXOPHALTE

W obszarach, w których membrany bitumiczne zostały oddzielone od podłoża w większych częściach i będą przyklejone do powierzchni betonu za pomocą palnika, pierwszą powierzchnią do zagruntowania jest ta z lakierem bitumicznym opartym na rozpuszczalniku ISOLAC-BT.

Ostatnią naprawioną powierzchnię membran bitumicznych należy oczyścić z materiałów sypkich (np. oderwanych płytek) i pyłu.

Gruntowanie powierzchni

Gdy tylko materiały, które mogły zostać użyte do naprawy, wyschły, dwuskładnikowy, rozpuszczalny w wodzie podkład epoksydowy EPOXYPRIMER-500 nakłada się na czystą i suchą powierzchnię membrany bitumicznej. Rozpuszczalny w wodzie podkład epoksydowy nanosi się równomiernie na całej powierzchni za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.

Zużycie dwuskładnikowego, rozpuszczalnego w wodzie podkładu epoksydowego, EPOXYPRIMER-500: 150-200 g/m².

W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci >4%, zamiast podkładu poliuretanowego EPOXYPRIMER-500 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym, dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.

Zużycie PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Zastosowanie ISOFLEX-PU 500

Po nałożeniu dwuskładnikowego, rozpuszczalnego w wodzie podkładu epoksydowego EPOXYPRIMER-500, gdzie wilgotność wynosi < 4%, płynna membrana hydroizolacyjna z poliuretanu ISOFLEX-PU 500 jest całkowicie wzmocniona 100 cm paskami włókna poliestrowego (60g/m²), które nakładają się na siebie po 5-10 cm.

Pierwsza warstwa poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500 jest nakładana w celu pokrycia zbrojenia (do szerokości 100 cm), gdy jest jeszcze świeża, pasek tkaniny poliestrowej jest nakładany. Ta sama procedura nakładania jest stosowana na pozostałej powierzchni. Po ustawieniu tej warstwy, po 8-24 godzinach w zależności od warunków pogodowych, na całej powierzchni dachu nakłada się dwie dodatkowe warstwy poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500, całkowicie pokrywając zbrojenie. Drugą warstwę można nakładać zaraz po wyschnięciu pierwszej, po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

ISOFLEX-PU 500 można stosować również z dodatkiem ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 to specjalny zestaw przyspieszający do ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego stosowanie w niskich temperaturach lub grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

Całkowite zużycie poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 500: 2.0-2.25 kg/m², w zależności od podłoża.

Hydroizolacja rozciąga się na pionowe powierzchnie (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.) na minimalną wysokość 15-20 cm, aby utworzyć wodoszczelny zbiornik.

Zaleca się wzmocnienie ISOFLEX-PU 500 tkaniną poliestrową wzdłuż krawędzi, w miejscu połączenia płaskiego dachu z pionowymi elementami (parapety, zakończenie klatki schodowej itp.), połączenia rur, przegubami wentylacyjnymi, połączenia elementów metalowych itp.

IV. UWAGI

  • ISOFLEX-PU 500 może być nakładana, gdy temperatura otoczenia wynosi 5ºC i rośnie, a temperatura podłoża jest co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 35ºC. Niska temperatura opóźnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza. Wysokie wartości wilgotności mogą wpływać na końcowe wykończenie membrany.
  • Maksymalne zużycie ISOFLEX-PU 500 na warstwę nie powinno przekraczać 750 g/m². Z dodatkiem ACCELERATOR 5000 każda warstwa nie powinna przekraczać 1,25 kg/m².
  • Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego stosowania i środkami ostrożności zapisanymi na opakowaniu.
X